อย่าเอากิเลสคนอื่นมาเป็นภาระของเรา


ไม่เอากิเลสคนอื่นมาเป็นภาระของเรา
“อย่าไปยุ่งกับคนอื่น 
อ่านจิตตนเองให้มาก
ยุ่งกับคนอื่นให้น้อยที่สุด
เขาจะชั่วเขาจะดีเรื่องของเขา
ไม่ต้องเอากิเลสคนอื่นมาเป็นภาระของเรา
คอยเฝ้ารู้จิตใจตัวเองไป
สิ่งที่ยังต้องเรียนต้องรู้ยังมีอีก ยังหยุดไม่ได้
ใส่ใจเรียนรู้จิตใจตนเองไป...
...รู้จิตคนอื่นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์
รู้จิตตนเองอัศจรรย์ที่สุดเลย
มีความชั่วเท่าไหร่ก็รู้เท่าทันมันไป
คนภาวนาดีจะรู้ว่ากิเลสของเราเหลือเยอะ
คนภาวนาไม่ดีจะรู้สึกว่าเราน่ะดี”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

วิธีพ้นกิเลส
"วิธีที่เราจะพ้นจากกิเลส
ก็คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไป
ถ้าเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้ว
มันจะหมดความอยาก หมดความยึดถือ
หมดความดิ้นรนของจิต
จะไม่ไปหยิบขึ้นมา ก็ไม่ทุกข์
ฉะนั้นงานของเรา 
งานหลักที่เราจะทำตัวเองให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาได้
ก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจ"
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า