วิธีสร้างความสุขให้กับชีวิตเราเอง

 1. ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่น
 2. ไม่ดูเรื่องร้ายไม่ฟังเรื่องร้าย
 3. ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
 4. ไม่ดูถูกผู้อื่น
 5. ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคต
 6. นั่งสมาธิ เจริญสติอยู่เสมอ
 7. ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใด   
 • การยึดมั่นถือมั่นคือต้นเหตุแห่งทุกข์
เมื่อเราหลีกจากความทุกแล้ว เราจะทำสร้างชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
  1. ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ชื่นชมข้อดีของตนเองและผู้อื่น พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุข
  2. มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอ
  3. กล่าวคำขอบคุณให้เป็นนิสัย และขอโทษเมื่อทำผิด
  4. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และลงมือทำให้สำเร็จ
  5. หยุดคิดเล็กคิดน้อย ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น
  6. ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
  7. ใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วยคลายความเครียด นอนหลับดีขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด
  8. ออฟไลน์ออกจากโลกโซเชียล แล้วหันมาพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง
  9. ทำงานอดิเรกที่ชอบหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า