ท่า Warm Up ก่อนวิ่งแล้วจะไม่ระบม

เพียง  5 ท่าใน 3 นาที (ทำต่อเนื่อง)

ทำก่อนวิ่ง คุณจะพบความแตกต่างจากการWarm Upแบบเดิมๆ

  • ลดโอกาสเจ็บขา เข่า สะโพก ได้มาก
  • ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลมาก
  • นำไปสู่ The Perfect Form วิ่งที่ดีกว่า
  • เป็นWarm Up + ยืดเส้น ที่โค้ชนักกีฬาอาชีพแนะนำให้ทำ
  • เหมาะกับผู้มีปัญหาบาดเจ็บง่าย
  • ใช้ได้ทุกกีฬา  ฟุตบอล บาส  เเบดมินตัน  ฟิตเนส


1. Knee Hug    ข้างละ 12 ครั้ง     (รวม 30 วินาที)
แนะนำให้เดินทำไปจนครบ ไม่ควรยืนอยู่กับที่


2. Quad Stretch  ข้างละ 12 ครั้ง     (รวม 30 วินาที)
แนะนำให้เดินทำไปจนครบ ไม่ควรยืนอยู่กับที่

3. Leg Pull    ข้างละ 12 ครั้ง     (รวม 30 วินาที)


4. Lunge Twist  ข้างละ 10 ครั้ง     (รวม 30 วินาที)   
แนะนำให้ก้าวไปข้างหน้าสลับขาจนครบ


5. Leg Sweeps   ข้างละ 15-20 ครั้ง     (รวม 30-40 วินาที)

หากยืนทรงตัวขาเดียวไม่ได้ ให้หาที่จับเพื่อให้ง่ายขึ้น

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า