รามาธิบดี เปิดให้บริการคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gender Variation Clinic / Gen V Clinic)

คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น
(Gender Variation Clinic / Gen V Clinic) 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ


เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ที่2 ของเดือน
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า