ป้องกันเชื้อโรคที่แฝงมาจากเครื่องใช้ IT


ปัจจุบัน เครื่องใช้ IT มีบทบาทมากขึ้นในสังคมมนุษย์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนเรา ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอปไปด้วย คีย์บอร์ดและเม้าส์ ที่สัมผัสโดยตรง ล้วนสามารถที่จะติดเชื้อโรคได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะุอุปกรณ์ำไอทีที่ใช้ร่วมกันหรือที่เรียกว่า เป็นของสาธารณะ ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคเชื้อโรคที่มาจาก อุปกรณ์ IT

หากกล่าวถึงเชื้อโรคที่แฝงมาจากอุปกรณ์ไอทีคงหนีไม่พ้น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แบคทีเรียและไวรัส ซึ่งมีผลร้ายที่ไม่แตกต่างกันมากกันมากนัก นอกจากนี้ให้อนุมานว่าอุปกรณ์ IT สาธารณะไม่สะอาด ดังนั้น ระหว่างการใช้งาน ไม่ควรใช้มือหรือนิ้วมือ นำอาหารเข้าปากเป็นอย่างยิ่ง และ ที่ลืมไม่ได้ คือ การล้างมือทำความสะอาดหลังการใช้งานอุปกรณ์ ITสาธารณะทุกชนิด ในทุกสถานที่ด้วย

แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมักจะทำให้เกิดอาการ ไข้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ บางกรณีอาจจะรุนแรงกระทั่งถ่ายเป็นมูกเลือดเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วอาการโรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียบางชนิดอาจจะทำให้เกิดอาการไตวายในเด็กได้ด้วย

ไวรัสที่ก่อโรค อาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารเหมือนแบคทีเรีย ซึ่งพบว่าก่อโรคได้ทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ อย่างที่หมอซุปเคยเล่าให้ฟังกรณีของการปนเปื้อนน้ำทะเลครับ

ข้อแนะนำสำหรับการป้องกัน
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะบริเวณที่เราสัมผัสบ่อยๆ เช่น คีย์บอร์ดและเม้า ควรทำความสะอาดล้างมือและนิ้วมือก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังออกจากห้องน้ำ เป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาจากการใช้ห้องน้ำสู่การสัมผัสของอุปกรณ์ไอที ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น หากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของใช้สาธารณะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สาระน่ารู้ดีดี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า