มาบิดขี้เกียจกันดีกว่าปกติเราจะบิดขี้เกียจประจำกันอยู่แล้ว เมื่อเรานั่งนานๆ ยืนนานๆ หรือนอนนานๆ เราจะรู้สึกเมื่อยล้าร่างกาย เราจะตอบสนองโดยอัตโนมัติ โดยออกอาการท่าทางยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้รู้สึกสบายขึ้นที่จริงไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่จะทำท่าบิดขี้เกียจ แม้แต่ในสัตว์ สุนัขหรือแมว ที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านก็จะทำท่าบิดขี้เกียจให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ แต่การบิดขี้เกียจของมนุษย์เราหากได้ฝึกฝน ทำท่าบิดขี้เกียจให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ แต่การบิดขี้เกียจอย่างมีหลักการ มีท่าทางที่ถูกต้องและในระหว่างการทำท่าบิดขี้เกียจเราก็กำหนดลดหายใจให้สอดคล้อง ซึ่งเรียกว่าเป็นการบิดขี้เกียจอย่างมีหลักการและมีสติก็จะทำให้การบิดขี้เกียจที่เราทำนั้นเกิดประโยชน์มากขึ้น ช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้ดีขึ้น

การบิดขี้เกียจอย่างมีสตินี้สามารถทำได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ หรือรู้สึกเมื่อยล้าสามารถทำได้เหมือนกับที่เราเคยทำในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือแม้แต่ในขณะขับรถในบทความเรื่อง ดุลยภาพบำบัด เขียนโดย พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ ได้แนะนำวิธีการบิดขี้เกียจอย่างมีสติ หรือที่ท่านเรียกว่าวิธีบริหารเพื่อปรับสมดุลของร่างกายไว้อย่างน่าสนใจและสามารถทำได้ง่าย จึงขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อเพื่อให้ผู้อุ่นได้นำไปปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นส่วนเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่สุขภาพร่างกาย

วิธีบริหารเพื่อปรับสมดุลของร่างกายหรือการบิดขี้เกียจอย่างมีสติ
เป็นการบริหารร่างกายด้วยท่ามือเปล่าพร้อมกับการหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ ให้ผสมผสานกับการยืดและคลายของกล้ามเนื้อทุกอิริยาบถ ด้วยจิตใจที่สงบเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องประจำ จะทำให้กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อที่คดงดหรือบิดเกร็งจากการทำงาน หรือการพลัดตกหกล้มกระทบกระแทกต่างๆ ปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุล สมองและอวัยวะทั่วร่างกายได้รับออกซิเจนและโลหิตหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ การขับถ่ายของเสียจากเนื้อเยื่อทั่วร่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จะรู้สึกปลอดโปร่ง เบาสบาย สุขภาพสมบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่งจิตใจผ่องใส และช่วยป้องกันความเจ็บป่วยนานาชนิด


ที่มา : healthnet.com

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า