ปัสสาวะมีเลือด สัญญาณมะเร็งไต


จำนวนประชากรประเทศอังกฤษที่ตรวจพบมะเร็งที่ไตเพิ่มมากขึ้นถึง 1 ใน 3 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งไตในอังกฤษเพิ่มขึ้นราว 7 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้เสียชีวิตราว 3,500 คน เมื่อปี 2554

ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุขในอังกฤษจึงได้ริเริ่มโครงการกระตุ้นเตือนประชาชนให้ระมัดระวังตัวแต่เนิ่นๆ ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนไปพบแพทย์ทันทีที่พบว่ามีเลือดออกมาพร้อมกับปัสสาวะแม้จะพบเพียงครั้งเดียวก็ตาม

หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ (พีเอชอี) เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ รวมถึงโรคเบาหวานนั้นส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งไตได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจพบโรคก่อนตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยจากสถิติพบว่า เมื่อมะเร็งไตถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น ผู้ที่พบมะเร็งในช่วง 1 ปีแรกมีโอกาสรอดชีวิตสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับผู้ที่ตรวจพบมะเร็งล่าช้ากว่านั้นมีโอกาสรอดชีวิตลดลงเหลือเพียง 32 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ พีเอชอียังระบุอีกว่าการพบเลือดออกผสมกับปัสสาวะนั้นเป็นอาการที่ปรากฏในคนไข้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และพบในคนไข้มะเร็งไตส่วนใหญ่ ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้เรื่องสัญญาณเตือนดังกล่าวมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

ศาสตราจารย์เควิน เฟนตัน ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพของพีเอชอี ระบุว่า ข้อความที่สื่อในการรณรงค์ดังกล่าวนั้นชัดเจน "เมื่อคุณพบเลือดในปัสสาวะ แม้จะครั้งเดียว ให้พบแพทย์ให้เร็วที่สุด" และว่า การพบเลือดอาจไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรง

แต่มันก็สามารถเป็นสัญญาณถึงบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการการรัษา ดังนั้น อย่าละเลยสัญญาณดังกล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า