พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง ตรวจได้จาก ‘เลือด’

นับเป็นผลวิจัยที่อาจพลิกโฉมวงการแพทย์ไปเลยทีเดียว ภายหลังทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาในสหรัฐ เปิดเผยว่า แพทย์อาจสามารถตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ เสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองไปจนถึงคิดสั้นหรือไม่ โดยดูจากผลตรวจเลือดเท่านั้น


จากการทดลองวิเคราะห์ผลเลือดของเหยื่อฆ่าตัวตายทั้ง 9 คน พบว่าต่างมีเอนไซม์ที่เรียกว่า เอสเอที 1 (SAT1) ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับแนวโน้มการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนไข้ที่มีอารมณ์สองขั้วทั้งสิ้น โดยผลการศึกษานี้อาจใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการคอนเฟิร์มถึงความเป็นไปได้ในกรณีที่คนไข้มีอาการซึมเศร้ารุนแรงและเสี่ยงทำร้ายตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษกลับเห็นต่าง โดยมองว่า ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปของพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และพฤติกรรมชอบทำร้ายตัวเอง ไม่สามารถสรุปได้จากผลตรวจเลือดอย่างเดียว เพราะต้องพิจารณาปัจจัยทางจิตวิทยาควบคู่ด้วย


ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า