“พ่อบ้างาน” ทำให้ ‘ลูกชายก้าวร้าว’


หลี่ เจียงหง นักวิจัยด้านสังคมวิทยาอาวุโส จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สังคมดับเบิลยูซีบีแห่งเบอร์ลิน ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ผลวิจัยล่าสุดในวารสารวิชาการด้านครอบครัวและการสมรส ระบุว่า ลูกชายที่มีผู้เป็นพ่อทำงานหนักจนจัดอยู่ในขั้น "บ้างาน" จะมีปัญหาเชิงพฤติกรรม กลายเป็นคนก้าวร้าว


ข้อสรุปดังกล่าว ได้มาจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย โดยการขอให้เด็กๆ อายุ 5 ปี 1,440 คน, อายุ 8 ปี 1,400 คน, และ อายุ 10 ปี อีกราว 1,360 คน ซึ่งมีผู้เป็นพ่อทำงานมากเกินกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป ตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งคือราว 1 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ ผู้เป็นมารดาเป็นผู้กรอกแบบสอบถามแทน

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมการทำงานของผู้เป็นพ่อดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงในช่วงอายุ 5-10 ปี แต่มีความเป็นไปได้ที่ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลทางลบต่อพัฒนาการของเด็กผู้หญิงในช่วงอายุหลังจากนั้น แต่ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้ชายโดยตรง เนื่องจากเด็กๆ จำเป็นต้องใช้เวลาในปริมาณที่เพียงพอกับผู้ที่เป็นเพศเดียวกับตน เพื่อซึมซับพฤติกรรม

นอกจากนั้น กิจกรรมระหว่างพ่อกับลูกผู้ชายนั้นมีหลายประการที่เป็นการเล่นเกม หรือกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยพลังงานของเด็กชายได้ เมื่อไม่มีการปลดปล่อยพลังงานดังกล่าวก็จะถูกแปรออกมาเป็นพฤติกรรมในเชิงก้าวร้าวรุนแรงในที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า