โรคไขมันในเลือดสูง (ผอมก็เป็นได้)


ตามปกติแล้ว คนเราจะมีไขมันในเลือด เพราะคนเรากินอาหารก็ต้องมีไขมัน และไขมันในร่างกาย ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดพลังงาน ไขมันที่เรากินเป็นอาหาร เช่นไขมันสัตว์ ไขมัน-พืช กระเพาะและลำไส้จะย่อย และดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือด ซึ่งร่ายกายจะนำไปใช้เป็นพลังงาน ถ้ากินมากไขมันก็มาก ถ้ากินน้อยไขมันก็น้อย ร่างกายก็ใช้หมด ถ้ามากร่างกายใช้ไม่หมด จะเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ดังนั้นคนกินมากๆ ร่างกายจึงอ้วนลักษณะของไขมันในเส้นเลือดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือุ
1. ไขมันในรูป โคเลสเตอรอล
2. ไขมันในรูป ไตรกลีเซอไรด์
ในคนปกติจะมี โคเลสเตอรอล 150-200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ไตรกลีเซอไรด์ 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ดังนั้น ถ้าโคเลสเตอรอลเกิน 200 และไตรกลีเซอไตด์ เกิน 100 จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากจะเป็นผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด และเส้นเลือดอุดตันและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การที่ไขมันในเลือดสูง มีผลทำให้เลือดมีความเข้มข้น และหนืดมากขึ้น การไหลเวียนของเลือดช้าลง ทำให้ไขมันตกตะกอน เกาะตามเส้นเลือด เป็นผลทำให้เส้นเลือดแข็งและหนาขึ้น ช่องว่างในเส้นเลือดเล็กลง มีผลทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมอง และหัวใจน้อยลง หรือเกิดการอุดตัน ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ


สาเหตุ

-พันธุกรรม คือมีประวัติคนในครอบครัว/ญาติ ไขมันในเลือดสูง
-จากพยาธิสภาพของโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน ต่อมไทรอยด์ โรคตับ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้ ทำให้การเผาผลาญสารไขมันผิดปกติไป เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
-การบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเกินไป

อาการ
คนไข้ไขมันในเลือดสูงจะมีอาการ หรือไม่มีอาการก็ได้ หรือมีอาการของโรคที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ

การป้องกัน

-ตรวจไขมันในเลือดทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพประจำปี
-งดสูบบุหรี่
-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
-ลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไขมันสัตว์ ขนมหวาน อาหารที่ใช้กะทิ อาหารเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง ไข่แดง สมองสัตว์ ชา-กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


ที่มา : กรมอนามัย

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า