ขอเชิญร่วมงาน "วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี"


หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
ขอเชิญร่วมงาน "วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี" ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ณ บริเวณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ถนนพระรามที่ 6: กิจกรรมภายในงานฯ

  • นิทรรศการพิเศษฯ วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาฯ Museum Mobile by RAMA....
  • ตลาดนัดแนะนำพิพิธภัณฑ์ใกล้รามาฯ RAMA Museum Bazaar.....อาทิ พิพิธภัณฑ์การประปาไทย พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ฯลฯ
  • เพลินกับเกมส์พิพิธภัณฑ์พร้อมรับรางวัล RAMA Museum Game Zone
  • โรงภาพยนต์ประวัติศาสตร์รามาธิบดี RAMA Museum Mini Theater.

ภายในงาน...เปิดรับสมัครมัคคุเทศก์หอจดหมายเหตุฯ รามาธิบดี
Ramathibodi Hospital Archives and Museum Guide - RAM Guide.
พร้อมรับของที่ระลึก 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนร่วมงาน


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า