ขอเชิญร่วมโครงการ "เรารักตับ" เพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 11 เพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ฟรี!! เพียงวันละ 100 คนเท่านั้น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า