คำแนะนำการใช้บริการตรวจสุขภาพ ไปทำงานต่างประเทศ


ศูนย์ตรวจคนงานไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารปัจจุบันพยาบาล ชั้น 1

รับบริการตรวจสุขภาพ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 07.00 - 15.00 น. (ไม่ปิดพักกลางวัน)

หมายเหตุ*ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ ไม่ต้องทำเวชระเบียน


รับผลตรวจสุขภาพ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 07.00 น. – 16.30 น. (ไม่ปิดพักกลางวัน) หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

หลักฐานการตรวจโรค
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 1 ใบ
3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ดังนี้
   - ประเทศไต้หวัน ลิเบีย เกาหลี จีน *รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
   - ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ คูเวต ซาอุ, ดูไบ, กาต้า โอมาน, บาห์เรน *รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
   - ประเทศมาเลเซีย อิสราเอล *รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
   - ประเทศบรูไน ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางจึงจะตรวจโรคได้ *รูปถ่าย 2 นิ้ว 7 ใบ

4.  เขียนระบุประเทศที่จะไปทำงานให้ชัดเจนและชำระเงินค่าตรวจของแต่ละประเทศ

ตรวจโรคไปประเทศเกาหลี ลาว และญี่ปุ่น โครงการ IMM งดอาหารอย่างน้อย 7-8 ชม. เพราะมีตรวจการทำงานของตับ

อัตราค่าตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
ประเทศ
ค่าตรวจ
ไต้หวัน + วัคซีน MMR
1,200 + 250
มาเลเซีย บรูไน + ไวรัสซี
1,500 + 350
อิสราเอล ลิเบีย คูเวต ซาอุฯ ดูไบ กาตาร์ โอมาน บาร์เรน
1,500 + ไวรัสซี
จีน สิงคโปร์ + คลื่นหัวใจ + ไวรัสซี
1,300 + 350
เกาหลี (กรมแรงงาน)
1,500
ญี่ปุ่น (โครงการ IMM) + ไวรัสซี
1,500 + 350
ลาว + LAB เพิ่ม + ไวรัสซี
2,300 + 350
ไต้หวัน คู่สมรส/ศึกษาต่อ + ฉีด MMR
1,300
ฮ่องกง, ประเทศอื่นๆ + ไวรัสซี
1,100 + 350
* ใบรับรองตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ มีอายุ 3 เดือน (90 วัน) นับตั้งแต่วันตรวจสุขภาพ
* ผลตรวจสุขภาพหมดอายุต้องตรวจโรคใหม่เท่านั้น

รับผลตรวจโรค
 • มีบริการจัดส่งผลตรวจโรคทางไปรษณีย์ ค่าบริการรายละ 50 บาท แบบลงทะเบียนผลส่งถึงประมาณ 2 วัน หลังจากวันที่ผลตรวจโรคออก
 • ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ประทับคำว่า “ใบรับผล” สำหรับรับผลตรวจโรคเท่านั้น
 • โทรสอบถามผลตรวจโรคตามวันนัดและหลังวันนัดได้ที่ โทร. 02-2011799 เวลา 07.00-16.30 น.
 • ผลตรวจโรคผ่าน ให้บุคคลอื่นนำใบเสร็จรับเงินที่ประทับว่าคำว่า “ใบรับผล” รับแทนได้
 • ผลตรวจโรคไม่ผ่าน / ผลผิดปกติ / ตรวจซ้ำ คนงานต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลตรวจโรคผิดปกติ พบแพทย์เวลา 07.00-15.00 น.
 • ตรวจโรคซ้ำเวลา 07.00-14.00 น. ยกเว้นตรวจซ้ำเอกซเรย์ปอดได้ใน เวลา 08.00-11.30 น.
โรคที่ตรวจพบแล้วไม่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ ดังนี้
 • โรคเอดส์
 • โรคซิฟิลิส กามโรค
 • โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
 • โรควัณโรคปอด
 • ตั้งครรภ์
 • สารเสพติดต่างๆ
  • สารยาบ้า
  • สารมอร์ฟิน
  • สารกัญชา
 • สายตาสั้น หูตึง ตาบอดสี สำหรับประเทศเกาหลี
 • ตาบอดสี สำหรับประเทศอิสราเอล
 • โรคที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า