นํ้ามันทอดซํ้าๆ


กินนํ้ามันทอดซํ้า    ทำอันตรายต่อชีวิต

พิจารณาหน่อยสักนิด    ก่อนคิดไปบริโภค

ข้อแนะนำในการเลือกซื้ออาหารบริโภค      1. ในครัวเรือนไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเกิน 2 ครั้ง

      2. หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันซ้ำให้เทน้ำมันเก่าทิ้งหนึ่งในสาม และเติมน้ำมันใหม่ก่อนเริ่มการทอด อาหารครั้งต่อไป แต่ถ้าน้ำมันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมาก เป็นควันง่าย และเหม็นไหม้ควรทิ้งน้ำมันนั้นไป

      3. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำมันประมาณ 160 - 180 องศาเซลเซียส

      4. ซับน้ำส่วนที่เกินบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอด เพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ำมัน

      5. หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหว่าง และหลังการทอดอาหาร

      6. เปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารบ่อยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มีส่วนผสมของเกลือ หรือเครื่องปรุงรสปริมาณมาก

      7. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ หากอยู่ระหว่างช่วงพักการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการเสื่อมตัวของน้ำมันทอดอาหาร

      8. หลีกเลี่ยงการใช้กะทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมันทอดอาหาร

      9. เก็บน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารไว้ในภาชนะสแตนเลส หรือแก้วปิดฝาสนิท เก็บในที่เย็น และไม่โดนแสงสว่างมาก

      10. ล้างทำความสะอาดกะทะ หรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน น้ำมันเก่ามีอนุมูลอิสระของกรดไขมันอยู่มากจะไปเร่งสารเสื่อมสภาพของน้ำมันทอดอาหารใหม่ที่เติมลงไป

      11. บริเวณทอดอาหารควรติดเครื่องดูดควัน และมีการระบายอากาศที่ดี

      12. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอดอาหารเป็นระยะๆ สาร polar ไม่ควรเกิน 25 กรัม / 100 กรัมของน้ำมัน สาร polymer ไม่เกิน 10 กรัม / 100 กรัม ของน้ำมัน หรือจุดเกิดควันไม่ต่ำกว่า 170 องศาเซลเซียส หากเกินค่าที่กำหนดควรเปลี่ยนน้ำมันใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

    • ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

    • บทความ ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์

    • รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า